pozytywistyczno-utylitarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skłonny był nawet sądzić, że przekracza jego możliwości intelektualne. Spowodowało to, że na początku lat dwudziestych Einstein zmienił na pewien czas swój stosunek do mechaniki kwantowej na stanowisko, które można określić mianem pozytywistyczno-utylitarystycznego. Świadczy o tym list do M. Besso z 13 maja 1911 roku, w którym Einstein pisał: „Teraz właśnie próbuję wyprowadzić z hipo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo