pra-edycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na przekór ogólnikowemu a dyskryminacyjnemu twierdzeniu Gomulickiego ilość błędów w owej pra-edycji jest znikoma, praktycznie się nie liczy (przykłady: w wierszu „Ogólniki” Sowiński czyta „nawalne”, Gomulicki „nawałne”; w wierszu „Klaskaniem mając" Sowiński „przyjściu” — Gomulicki „przyściu”; Sowiński „marmurową” — Gomulicki „marmurowę”; Sowiński „głową” — Gomulicki „głowę”; Sowiński „wspomnisz” — Gomulicki „spomnisz”; dwie pomyłki, ale raczej rodzaju lapsus calami ery błędu korekty przemknęły się do tytułów dwóch ostatnich wierszy. W elegii „Na zgon śp. Józefa Z.” jest „uczestników” zamiast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.