praca-pamiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 25-11-72 Uniwersytet w Buffalo, N.Y. zorganizował z inicjatywy prof. F. Jakubczaka otwarty konkurs na pracę-pamiętnik na temat „Rola Polaków w gospodarce i kulturze kraju zamieszkania”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.