pracodawca-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teorie liberalizmu ekonomicznego nie były jednak przyjmowane bezkrytycznie, nawet przez wielką burżuazję. O ile domagano się wolności ekonomicznej w sferze stosunków pracodawca-robotnik, o tyle w zakresie konkurencji samych kapitalistów domagano się przede wszystkim ochrony kapitału...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.