pragibbon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uporządkowanie znalezisk istot człekopodobnych od oligocenu do końca miocenu zdaje się potwierdzać dawne ujęcie E. H a e c k 1 a, który postulował domniemanego przodka wszystkich najwyższych naczelnych, łącznie z człowiekiem, jako formę raczej gibbonowatą. Proconsulidae wykazują zadziwiające podobieństwo do oligoceńskiego limnopiteka, który miał charakter pragibbona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.