pragmalingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uwarunkowanie pozajęzykowe relacji przyczynowo-skutkowej, konieczność realizacji komunikatywnej i czynniki pragmalingwistyczne mogą być pomocne w przybliżonym ustaleniu hierarchii możliwych przyczyn w jakimś jednym kompleksie przyczynowo-skutkowym (zdanie 6) oraz w obrębie wyrażeń językowych reprezentujących różne relacje przyczynowe (zdania 1 — 5)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.