pragmatyczno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli pierwszy punkt widzenia służy wyrażeniu pewnych egzystencjalnych doświadczeń człowieka, drugi, pragmatyczno-obiektywny, wiąże się z koniecznością optymalizacji działań i dążeniem do jak największej skuteczności. Jego językowym wyrazem są z jednej strony przytoczone już wcześniej przykłady pewnych utartych wyrażeń, które zakładają równomierny i intersubiektywny upływ czasu, z drugiej zaś - rozległy system kwantyfikacj i czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.