pragmatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SPRAWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. W pierwszej połowie lipca ukazało się w Robotniku kilka artykułów i wzmianek o zamierzonem zmniejszeniu płac pracowników miejskich w Warszawie o 4,6%. Ostatecznie ,bodaj na skutek protestów pracowniczych, zmniejszenia tego zaniechano. W lipcu także podawała prasa warszawska wiadomość o pragmatyce służbowej dla pracowników miejskich z okazji uwag Min. Pr. i Op. Sp. nad projektem tej pragmatyki, opracowanym przez magistrat. Gazeta Pols. w nrze z 30 lipca w art. System protekcyjny w samorządziewarszawskim zarzuca, że system ten i klucz partyjny rozstrzyga o obsadzaniu posad, nie zaś konkurs, jak wymagają obowiązujące przepisy. Przedświt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.