pragmatystyczno-postmodernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Liberalną kulturę zachodnią można, co więcej, propagować wśród przedstawicieli kultur innych, jeśli tylko wyeliminujemy z niej w sposób pragmatystyczno-postmodernistyczny wszelkie elementy „wielkiej (meta-)narracji” o sobie samej. To, co pozostanie, może już stanowić przedmiot perswazji nie uciekającej się do przemocy czy przymusu. Perswazja owa odwoływałaby się do następujących między innymi okoliczności o charakterze praktycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.