praksistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czej rzadkie. Zdecydowana zmiana pod tym względem nastąpiła dopiero w wieku XIX, w którym pojawiają się tak dynamiczne kierunki praksistyczne jak marksizm, pragmatyzm, operacjonizm i inne. Do tego nurtu filozoficznego włączają się badania naukowe prof. Łubnickiego, wnosząc nowe, oryginalne wartości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.