praktyczno-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z zakresu tzw. dyscyplin, podstawowych, byli ludzie niepozbawieni władzy i autorytetu, którzy przekonywali nauczycielstwo, aby szukało jedynie książek imających charakter praktyczno-instruktażowy. Wielkie zadanie odrobienia tych szkód stoi przed nami. Wielkie zadanie przywrócenia zaufania do opanowywania podstawowych problemów nauk pedagogicznych; zachęcenia aktywu nauczycielskiego do lektury poważnych studiów pedagogicznych, także filozoficznych i historycznych — studiów rozszerzających wiedzę, horyzonty myślenia, pogłębiających kulturę pedagogiczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suchodolski, Bogdan 1959. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.