prarosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powrót do źródeł plemiennych. Z powrotem do Rusi przedtatarskiej.” Występując wraz z Remizowem i Gorodeckim w ramach efemerycznej grupy „Krasa”, a potem już bez grupy, na własny rachunek, Klujew i Jesienin wykazali dużą bliskość z „antyeuropejskimi” i „prarosyjskimi” ideałami Towarzystwa. W Carskim Siole nie mogło to pozostać niezauważone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Watała, Elwira, Woroszylski, Wiktor 1973. Życie Sergiusza Jesienina, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.