prastaroangielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozszczepienie pierwotnego [g] na stang. /g/ i /§/ jest paralelne do rozszczepienia pierwotnego [k] na /k/ i /k/ w okresie prastaroangielskim, z jedną różnicą: bardziej przedni allofon pierwotnego [g] w pewnym okresie połączył się z prastaroangielskim odpowiednikiem pierwotnego [j]. W konsekwencji możemy stwierdzić: dla pragerm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.