prawda-prawd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) składniowa konstrukcja połączenia wyrazowego tego rodzaju, że jeden z członów (określenie) występuje w formie fleksyjnej, np. Babibożek. Nie jest to jednak kryterium wystarczające. Struktury typu Umarłe-Morze, prawda-prawd skłonni jesteśmy uznawać za zestawienia, natomiast w pewnym zroście Nestorhaliczanin określenie występuje w apozycji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.