prawdoupodobnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawdoupodobnienie prawdopodobieństwo 72-73, 111, 142-145, 197,462 prawdoupodobnienie (podobieństwo do prawdy) 70, 75-86, 144145, 168, 197-198, 406, 422, 471-475...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popper, Karl R. 1992. Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.