prawicowo-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hitler potrzebowal jednak wei^z jeszcze pozoröw zachowania praworz^dnosci, po pierwsze — wobec prawicowo-konserwatywnych cztonköw swego rz^du, po drugie — w obliczu decyduj^cej rozgrywki na forum parlamentu o nieograniezone blankietowe pelnomocnictwa. Zanim wydana juz na mocy uzyskanych pelnomocnictw ustawa nie uniewaznila ex post mandatöw komunistycznych, znaleziono wyjscie w postaci zmiany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cejrowski, Wojciech 1996. Kołtun się jeży, Kociewie : Fulmen Poland ; W. Cejrowski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.