prawicowo-oportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalej minister Brużek opracował szczegółowe wytyczne w sprawie kontroli zbiorów wszystkich bibliotek publicznych. Dotyczą one wszelkich publikacji pochodzenia rodzimego i obcego, pozostających w sprzeczności z podstawowymi zasadami polityki państw socjalistycznych. Jest to przede wszystkim literatura „rewizjonistyczna i prawicowo-oportunistyczna”, wychwalająca ustrój kapitalistyczny, republikę przedmonachijską, różnego rodzaju burżuazyjne kierunki polityczne i filozoficzne lub też wszelkiego rodzaju publikacje sprzeczne z polityką zagraniczną CSSR, następnie „wszystkie dzieła” prawicowych przywódców socjaldemokracji, dzieła T. G. Masaryka i E. Benesza,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.