prawicowooportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1920 przystąpiła do Międzynarodówki Komunistycznej i przyjęła nazwę KPD. W latach dwudziestych KPD jednoczyła duń. klasę robotn., prowadząc jednocześnie walkę z prawicowooportunistycznymi tendencjami występującymi w jej szeregach; 1932 uzyskała dwa mandaty w parlamencie. Na początku lat trzydziestych (szczególnie po dojściu Hitlera do władzy) wysunęła hasło walki z faszyzmem i groźbą wojny. Po inwazji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarczyk, Roman 1981. Współczesna amerykańska myśl polityczna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.