prawno-deklaracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się, że dla realizacji tego celu proponowane rozwiązanie odpowiadać powinno dwóm wymaganiom. Po pierwsze - konieczne jest wyeliminowanie zasady tzw. kompetencji ogólnej jednostki nadrzędnej i to nie w sposób prawno-deklaracyjny, ale rzeczywisty. Zastąpić ją powinna zasada, według której ,-"nadzór może być tylko stosowany w przypadkach przewidzianych przez prawo oraz przy zastosowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chrzanowski, Wiesław 1979. Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.