prawno-geodezyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozdział 5 Dokumentacja dla gruntów, na których eksploatacja kopaliny została zakończona, i gruntów po dawniejszej eksploatacji kopalin § 9. Dla prawidłowej rekultywacji i zagospodarowania gruntów, na których eksploatacja kopaliny została zakończona, oraz gruntów po dawniejszej eksploatacji kopalin należy wykonać następującą dokumentację: 1) prawno-geodezyjną, obejmującą: a) ustalenie granic i praw własności nieruchomości, b) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych terenów, c) ustalenie użytkowników przekształconych gruntów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płodowski, Tadeusz 1967. Prawo górnicze. Suplement do II wydania, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.