prawno-ideologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i „prawa natury“. Szczególnie dokuczliwe stawało się ono dla mieszczaństwa, które nie tylko nie znajdowało w ówczesnym prawodawstwie żadnego oparcia dla swych aspiracji handlowych, ale nawet odwrotnie napotykało szereg przeszkód. Obiektywne warunki stwarzały więc sprzyjającą atmosferę do teoretycznych rozważań nad związkiem dwóch sfer nadbudowy prawno-ideologicznej: etyki i prawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brandys, Marian 1997. Dziennik 1976-1977, wyd. 2, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo