predykacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz tych dwóch rodzajów odróżniamy jeszcze inne typy orzeczeń, a mianowicie orzeczenie wyrażone analitycznie (będę czekał, będziemy sprzedawa ), orzeczenie złożone z czasownika fazowego i rzeczownika odsłownego lub bezokolicznika (zaczął czyta , zakończył obrady), orzeczenie szeregowe25, stanowiące w zdaniu jeden kompleks predykacyjny ze względu na charakter określnika (sprzedaje i kasuje bilety), a także orzeczenie zaprzeczone proste lub złożone (nie pisze, nie był chory, nie mógł przyjś ) oraz orzeczenie złożone z rozbudowanym komponentem fleksyjnym w rodzaju zwrot frazeologiczny, konstrukcja analityczna czy zestawienie (byśmy wzięli udział, będą prowadzi rozmowy, będzie wiązał koniec z końcem)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurzowa, Zofia (red.) 1985. Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.