preedycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W korpusie występowały imiona trzysylabowe o podwójnej ortografii: z geminatą i z pojedynczą literą. Decyzja wyboru wymowy lub pozostawienia obu sposobów realizacji fonematycznej polegała na indywidualnym poczuciu fonetyka i jego su33 	Zastosowanie postulowanego przez Steffen-Batogową (1975) oraz Steffen-Batóg, Nowakowskiego (1992) separatora, oddzielającego przyrostek od rdzenia, było niemożliwe ze względu na wcześniejsze przyjęcie zasady unikania nieautomatycznej preedycji tekstów ortograficznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.