prefolklorystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lelewelowską cofnąć o dobrych lat 150, a więc na połowę w. XVII, gdy jęły się ukazywać zbiorki naszych śpiewek ludowych zarówno w Polsce, jak na Rusi, Ukrainie i w Rosji, gdzie teksty, nieraz zniekształcone, zapisywano wprawdzie cyrylicą, ale w brzmieniu oryginalnym. W ten, sposób badania na tym polu poszerzają się o rozległą dziedzinę prefolklorystyki naszej i znakomicie dopełniają dane z zakresu prozy, zawarte w Polskiej bajce ludowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.