prekarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej przez króla licznymi wdościami. Analiza prowadzi również do wyróżnienia takich zjawisk, jak wynagradzanie urzędników w drodze nadań ziemi, wydzierżawianie ziemi kościelnej na roczny czynsz (prekarium), podział posiadłości ziemskiej na dwie części (folwark i łany chłopskie), płacenie czynszu w naturze, odrabianie pańszczyzny i wykonywanie różnych posług, przekształcanie się kolonów' i niewolników w jedną klasę poddanego chłopstwa, brak bezpieczeństwa wr kraju, samowola i wyzysk urzędników, upowszechnianie się komendacji, nadawanie immunitetów, upadek i ruina miast, samowystarczalność majątków ziemskich, upadek handlu i upowszechnianie się gospodarki naturalnej, całkowite przechodzenie niektórych miast na rolnictwo, popadanie miast wr zależność od panów duchowmych i świeckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szybka, Czesław 1963. Dobór i układ treści w podręcznikach historii dla szkoły średniej, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.