prenumeracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pieniędzy jeszcze nie wziąłem z kasy.® Miałbyś jaki dziesiątek rubli na zastąpienie wydatków prenumeracyjnych; jeżeli możesz, kup mnie dobre szlejki? i oddaj Jermołowiczowi,8 który przez Niemczewskę,9 teraz będącą w Wilnie, odeśle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1953. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 14. Listy. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.