preparatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ch. znalazła szerokie zastosowanie głównie w analizie związków organicznych, nieorganicznych i gazów, a także i w preparatyce chemicznej. Za pomocą tej metody można łatwo i w stosunkowo krótkim czasie rozdzielić mieszaniny substancji o bardzo zbliżonych własnościach; może ona służyć do identyfikacji związków oraz określania stopnia ich czystości. Metody tej używa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.