presupozycyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Funkcja rytualna najpełniej ujawnia się w dwu aspektach. Po pierwsze, w obecności stałych połączeń wyrazowych, a więc w silnej frazeologizacji6  7, po drugie zaś, w obecności nazw-etykietek \ umownych dla danej konwencji nazw, najczęściej presupozycyjnie oceniających, znamionujących kompetencję bezpośredniego nadawcy i sugerujących odbiorcy pewien sposób widzenia tak nazwanych obiektów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.