presynoptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nazwą Fotmgeschichte czy też Formgeschichtliche Methode posługuje się powszechnie egzegetyka od roku 1919, tj. od daty ukazania się cytowanego niżej pierwszego wydania dzieła M. Dibeliusa. W tej nieprzetłumaczalnej nazwie chodzi o wskazanie etapów powstania Ewangelii synoptycznych. Oznacza się je również mianem etapów presynoptycznych, rozumiejąc przez to rozwój tradycji ustnej dotyczącej zdarzeń z życia Chrystusa i Jego nauk i to pod wpływem: 1. kultu; 2. katechezy; 3. działalności misyjnej. Te potrzeby sprawiły, że dla użytku liturgicznego, katechetycznego i misyjnego, na długo przed powstaniem naszych Ewangelii kanonicznych istniały określone jednostki literackie służące różnym celom w pierwotnej gminie chrześcijańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.