pretransferyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) badaniach (Brodacki i wsp., 1993) wykazano, że elektroforo gramy białek surowicy krwi jenotów różnią się od lisów pospolitych i lisów polarnych szybkością migracji, liczbą prążków lub intensywnością zabarwienia w podregionach prealbumin (Pa3 i Pas), postalbumin (Poa4 i (Poas), pretransferyn (Ptfs) i posttransferyn (Potfi)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.