prezydowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tym postanowieniem poszliśmy już ku wieczorowi na posiedzenie Towarzystwa. Lelewel, rzadko kiedy bywający na posiedzeniach, i na to nie przyszedł, a z wiceprezesów był tylko ks. Pułaski i ja. Że zaś ks. Pułaski nie chciał prezydować pragnąc mieć przydłuższą mowę, a ja musiałem iść na wartę do Belwederu, dostała się prezydencja Czyńskiemu, jednemu z czterech członków, którzy w takich razach upoważnieni byli do prezydowania. Posiedzenie było bardzo liczne, jako w dzień świąteczny. Gdy po odczytaniu dwóch pism tyle razy wspomnianych wniesiono o napisanie adresu do Rządu, wniosek ten odrzucono, równie jak i następny o wysłanie deputacji. „Pójdźmy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.