principium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W liście z 21go września jenerał pisze do mnie: „Odyniec ładny wiersz do 'stryja waszego napisał, ale nie oparty na prawdzie. Myśl fałszywa, bo wiemy, że duch z starością upada i musi ulegać wpływowi słabiejącego ciała. Rzadkie są bardzo przeciwne przykłady, do wyjątków więc tylko należą. Można mieć nieprzełomne principia, ale charakter, moc duszy, tracą na swojej jędrności. Najlepićj wystawił tę prawdę Bronikowski, kreśląc złamanego wiekiem, nieszczęściem i więzieniem Glińskiego. Pamiętam, że obraz ten wielkie na mnie uczynił wrażenie, jako na nagićj oparty prawdzie. Po co wmawiać w ludzi większą siłę, niż jej mieć mogą, po co łudzić kłamstwem?“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.