pro-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6 JULIUSZ MIEROSZEWSKI dzeniem o sympatie pro-komunistyczne uniemożliwia w praktyce badanie przemian jakie zachodzą w Kraju. Żadna bowiem ze zmian nie może być określona jako korzystna. Gdyby ktoś zaryzykował taki pogląd zostałby natychmiast napiętnowany i „zakartotekowany” jako krypto-komunista, „wtyczka” a co najmniej narzędzie wrogiej inspiracji. Jeżeli ktoś nie chce być ofiara...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo