problem-kuriozum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pretacji, która z tekstem tym w sposób oczywisty się kłóci. Końcowy człon jego rozprawy okazuje się interpretacyjną fantazją, desperacką próbą ocalenia jedności ideowej obu partii części trzeciej. Stąd i emocjonalne zaangażowanie uczonego, traktującego hipotezę o pierwotnej, w Rosji napisanej wersji Ustępu jako aberrację, „problem-upiór” czy „problem-kuriozum”. Pigoń uważał za swój obowiązek udowodnienie, że Ustęp wywodzi się z tej samej profetycznej inspiracji co reszta tekstu części trzeciej, bo uznał, i słusznie, że przyjęcie dwóch różnych profetyzmów obu partii części trzeciej nie pozwala na dosłowne odczytanie treści profetycznej, w jakiejś mierze dezawuuje ją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weintraub, Wiktor 1998. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.