procesja-pielgrzymka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po pewnych wahaniach wybrano, byö moze w oparciu o jakas lokalna tradycjy, al-Qubeibeh. Odtad tradyeja ta siy utrwalila. Franciszkanie, przybyli w roku 1335 do Ziemi Swiytej, by opiekowaö siy jej sanktuariami, tradycjy te utrzymali i zaczyli organizowaö procesje-pielgrzymki do tego miejsca. Ta liturgiczna tradyeja zostala przerwana w roku 1687, gdyz droga byla niebezpieczna. Powröcono do niej, odtad juz na state, w roku 1852. Celem pielgrzymek byla sala dawnego zamku, ktöry popadl w ruiny. Jak wykazaly pöiniejsze wykopaliska, sala ta stanowila niegdys kaplicy zamkowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baldi, Donato 1982. W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, przekł. A. Kowalski, Asyż ; Kraków : Franciszkanie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.