produktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oznacza to np., że ceny różnych artykułów przy skupie dobrowolnym z udziałem państwa są ustalone na poziomie różnym czy to od poziomu, jaki ustala się w wyniku hipotetycznej wolnej gry sił gospodarczych na rynku, czy też od cen spekulacyjnych narzuconych w pewnych okresach czasu. Ceny tych artykułów, oprócz zboża, ustalane są natomiast na gruncie polityki produktywistycznej, ku której grupy monopolistyczne skierowują kapitalizm państwowy. Inaczej mówiąc, usiłuje się utrzymać przy życiu gospodarstwa, których ceny wahają się na poziomie niewiele przekraczającym przeciętne koszty, podczas gdy świadomie przyspiesza się rozpad tej części gospodarstw, których koszty są wyższe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łukaszewicz, Aleksander (red.) 1964. Tendencje kapitalizmu włoskiego. Materiały Konferencji w Instytucie im. Antonio Gramsciego [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo