profanator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku Narodzenia Chrystusa, przed samym wstąpieniem na tron Archelaosa, syna Heroda, w całej Judei, Galilei, ldumei i Transjordanii wybuchło powstanie przeciwko Rzymowi — jeden z wielu wałów martwej fali płynącej od Antiocha Epifaniusza, profanatora świątyni po Tytusa Wespazjana, który ją zburzył \ Juda Galilejczyk, pół-Mesjasz, pół-rozbójnik rozniecił powstanie2. Główna jego siedziba znajdowała się w Sepforis, sąsiadującej z Nazaretem stolicy Dolnej Galilei, gdzie ograbiwszy skarbiec rzymski i zawładnąwszy składem broni Juda usadowił się i skąd czynił wyprawy, grabił, palił, zabijał swoich i obcych, śpiewając Hosanna Panu i głosząc nadejście królestwa Mesjasza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mereżkowski, Dymitr 1937. Jezus nieznany, przeł. J. Horzelski, Warszawa : Powszechna Spółka Wydawnicza „Płomień”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.