profesor-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na dwa odcinki w gazecie. Gdyby jeszcze trochę wiadomości odpisanych z przewodników turystycznych, tych najwierniejszych przyjaciół reporterów, trochę anegdot i opisów przyrody, kilka sylwetek napotkanych ludzi, wyszedłby nawet zgrabny tomik na zabicie czasu w średniej podróży koleją. Lecz tego wszystkiego brak w tej książce. Jest natomiast owa refleksja uczonego, jest zamyślenie się nad swoją sytuacją profesora-intelektualisty, Polaka, Europejczyka — człowieka wreszcie, któremu udało się przeżyć najstraszniejszą z wojen. Można by także powiedzieć, że są to właściwie rozważania o sprawach współczesnej Polski, pisane z okazji pobytu za granicą. Trudno byłoby jednak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.