prognostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łych, ponieważ zauważył, że polepszenie stanu ogólnego wzgl. przełom choroby poprzedza przesunięcie się stosunku segmentowanych do pałeczkowatych ciałek białych na korzyć segmentowanych, co jego zdaniem można by zyżytkować w celach prognostycznych. Poza tym uważa, że zwiększenie ilości krwi mogłoby pobudzić serce do tego stopnia, że mogłoby przyjść do przezwyciężenia osłabienia mięśnia sercowego. Innym czynnikiem może być jeszcze zwiększenie się ilości komórek, przenoszących tlen do tkanek, cofniętych z krwiobiegu przez procesy patologiczne. Zestawiając swoje wyniki, autor podkreśla, że przetaczanie krwi jest prawdopodobnie silnym środkiem w zwalczaniu zapalenia płuc. Jedynym przeciwwskazaniem jest równoczesne uszkodzenie nerek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.