program-maksimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Program ten składał się z dwóch części — programu-maksimum oraz programu-minimum. W programie-maksimum mowa była o głównym zadaniu partii klasy robotniczej — o rewolucji socjalistycznej, obaleniu władzy kapitalistów, zaprowadzeniu dyktatury proletariatu. W programie-minimum mowa była o najbliższych za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.