program-prognoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7^ const., b 7^ const., a zasoby nie są w pełni wykorzystane). Tak więc w pierwszym przypadku model dynamiczny bilansu międzygałęziowego przydatny jest do obliczania całkowicie zbilansowanego perspektywicznego programu-prognozy. W przypadku drugim jest on przydatny do obliczenia najbardziej prawdopodobnego zbilansowania programu-prognozy, charakteryzującego przyszłą kombinację struktur proporcjonalnych i nieproporcjonalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.