proinflacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczne wahania elastycznego kursu walutowego (zwłaszcza w latach 1974—1976) wymagały, aby władze pieniężne przeprowadzały interwencje na rynku walutowym na dużą skalę i z dużą częstotliwością. Dało to podstawę do wysunięcia zarzutu, że interwencje walutowe przez zwiększenie podaży pieniądza są czynnikiem proinflacyjnym. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym zarzutem jest to, że część krajów dla dokonania interwencji walutowych zaciąga za granicą znaczne kredyty, które zwiększają ich stan rezerw walutowych. W tym także kredyty z rynku eurodolarowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drabowski, Eugeniusz 1981. Teorie kursu walutowego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.