proizraelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inna strona zagadnienia to pochodne sytuacji międzynarodowej. Jest tu cały szereg najrozmaitszych spraw. Wymienię tylko najważniejsze. Oficjalna polityka rządu bońskiego była i jest bardziej proizraelska niż proarabska. Nie można tego powiedzieć ani o opinii publicznej a już zupełnie nie o olbrzymiej większości prasy codziennej i periodycznej. Większość redakcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.