projektowo-realizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 49. Świadczyć o tym zakresie ingerencji może np. postajMwisnie § 4 ust. 1 uchwały nr 109 Zarządu CZSBM /zob. przypis AC/, według którego "decyzję w sprawie powołania nowego zakładu i pracowni wojewódzkiej spółdzielni podejmuje Zarząd Centralnego £wiązku na wniosek zarządu wojewódzkiej spółdzielni" /w postanowieniu chodzi o zakłady projektowania i usług inwestycyjnych oraz o pracownie projektowo-realizacyjne/...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chrzanowski, Wiesław 1979. Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.