prokomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w czytelniku daleko idącą nieufność. Zbyt intelektualna jest ta dziewczyna, w zbyt dziwnym świetle widzi ona świat, zbyt po hamsunowsku traktuje niesamowitych ludzi, których spotyka na swej drodze. Powieść ma nastawienie antyamerykańskie, prokomunistyczne, ale jej zapędy egzystencjalistyczne stoją w jaskrawej sprzeczności z ideami, które chce wyrazić autor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo