prokuratorium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dna.” 28 Nie był jednak ślepy i nieczuły na to, co w stolicy Polski było piękne. Z radosnym uśmiechem witał echa Palladia w fasadzie kościoła Bernardynów i replikę weneckich Prokuratoriów Scamozziego we wzniesionym przez Henryka Marconiego gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, choć ubolewał, że gmach ten, zwrócony na północ, nie jest nigdy „karesowany słońcem”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wallis, Mieczysław 1971. Lata nauki i mistrzostwa Stanisława Noakowskiego, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.