promonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli zgadza się on z pierwszą, antydualistyczną częścią tego twierdzenia, to nie zgadza się z jego częścią drugą, promonistyczną. Interpretuje on bowiem monizm w sposób zawężający, jako teorię identyfikacji myślenia i posługiwania się językiem, w sensie niedostrzegania dwuaspektowości problematyki myślenia pojęciowego, jako myślenia w języku. Odrzucając tak pojęty monizm, G. Revesz rozwija koncepcję swo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo