propagandowo-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji. Przykładem niech będzie ten oto urywek artykułu Włodzimierza Sokorskiego (dawnego ministra kultury i byłego szefa radia i telewizji) zamieszczonego w piśmie „Wychowanie Obywatelskie” (propagandowo-instruktażowy periodyk dla nauczycieli): autor ubolewa, że w nauczaniu religii: ,kładzie się coraz większy nacisk na wykształcenie filozoficzno-obyczajowe a nie katechistyczne. Wynik tej reformy jest zdecydowanie 'pozytyw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.