propyljodon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chlorowcowęglowodorach, jako środkach wytłaczających. Celem pracy było ustalenie optymalnej wielkości cząstek oraz stężenia propyljodonu i wybór najodpowiedniejszych środków powierzchniowo czynnych niezbędnych do uzyskania dobrej zawiesiny. Badania przeprowadzano na psach. Stwierdzono, że wymiary cząstek propyljodonu wpływają w znacznym stopniu na jakość uzyskanych bronchogramów. W przypadku cząstek o wymiarach od 1—30 mikrometrów uzyskuje się dobrą widoczność jedynie oskrzeli pierwszego rzędu, poza tym można zauważyć zjawisko aglomeracji i „kluszczenia się” preparatu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Elsner, Zofia, Leszczyńska-Bakal, Halina, Pawlak, Elżbieta 1972. Preparaty lecznicze w postaci aerozoli, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.