propyn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ALKINY, grupa acyklicznych węglowodorów nienasyconych o jednym wiązaniu potrójnym (-C=C-) i wzorze ogólnym CnH2n_. (taki sam wzór ogólny mają również —> alkadieny); najprostszym węglowodorem w tej grupie jest —> acetylen (etyn) CHsCH, następnym — metyloacetylen (propyn) CH3C=CH...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.